Yeminli Tercüme
Arda Tercüme; deneyimli ve profesyonel tercümanları aracılığıyla, müşterilerine yeminli ve noter tasdikli tercüme hizmeti de sunmaktadır. Noterlik Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, noterlik dairesinde yemin zaptı bulunan tercümanlara “yeminli tercüman”, bu tercümanlar tarafından imza ve mühür ile onaylanmış tercümelere de “yeminli tercüme” denir. Yasal amaçlarla resmi makamlara sunulacak, resmi evrak ve belgelerin yeminli tercümanlarca hazırlanıp, ilgili noter tarafından tasdik edilmesine, “noter tasdikli tercüme” denir. Noter tasdiki, yalnızca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde gerçekleştirilebilir. Tercümeler herhangi bir noterde tasdik ettirilemez. Arda Tercüme’de verilen tercüme hizmetleri; titiz ve hassas bir süreçten geçirilerek kontrol edilmektedir. Gerekli kontroller ve son düzeltmeler yapıldıktan sonra, tercümeler mühürlenip, imzalanarak noter tasdiki yaptırılmakta ve müşterilerimize sunulmaktadır.