Doküman Tercümesi

Alanında deneyimli tercümanlarımız, her türlü yazışma, anlaşma, sözleşme, temsilcilik belgeleri, uygunluk beyanları, bilgi formları, ihale belgeleri, teknik ve idari şartnameler, bilançolar, gelir gider tabloları, yönetim kurulu kararları vb. gibi ticari dokümanlarınızın tercümesini titizlikle yapmaktadır. Şirketinizin imajını ve marka değerini zedelememek ya da tercümede yapılacak hatalar nedeniyle maddi kayıplara uğramamak için, tercüme edilecek dokümanlarınızın güvenli ellerde olmasını istersiniz. Arda Tercüme’de görevlendirilen tercüman ekibi, şirketinizin başarısını daha da yukarılara taşımanız ve hedeflerinize ulaşabilmeniz için, titizlikle ve özenle çalışmaktadır. Aynı zamanda, temel değerlerimizden en önemlisi ve kesinlikle taviz vermemiz mümkün olmayan "gizlilik" ilkesine de sıkı sıkıya bağlı kalmaktayız.